Pomníček u petrovické hájenky

Stalo se před 63 lety v Petrovicích

V rychlém běhu dnešního života si ani neuvědomujeme, že tomu je letos 63 let, co se v době německé okupace odehrála v Týništi nad Orlicí tragédie, jež zapůsobila hluboce v celém našem kraji. Jejími obětmi se stali:
Václav Kašpar, nar.1908, hajný z petrovické hájenky čp.60
Růžena Kašparová, rozená Zemanová nar. 1910, jeho manželka
Václav Zeman, nar.1921, strojní zámečník, bratr paní Kašparové
Miroslav Řičař, nar.1922, vyučený zámečník, student z Plotišť nad Labem.

Když byla na počátku německé okupace vytvořena v dubnu 1939 odbojová skupina "Obrana národa", navázal s ní Václav Kašpar spojení. Její členové pomáhali rodinám i Zvětšit obrázekjedincům postiženým zvůlí okupantů a starali se o útočiště lidem pronásledovaným gestapem (Tajná státní policie). Petrovickou hájenkou prošla od roku 1940 celá řada osob stíhaných gestapem pro odboj proti okupantům. Manželé Kašparovi jim poskytovali dočasný úkryt, živili je ze svých úspor, aniž za to cokoliv dostali. Pobýval tu např. major v.v.(ve výslužbě) Václav Snítil, nadporučík Albín Sládek, profesor Rudolf Zíb a jiní. Našel tu útulek i jeden z krajských vedoucích pracovníků ilegální komunistické strany, železničář Bohumil Řičař z Plotišť n.L. S ním převzali Kašparovi na sebe i zodpovědnost za ukrytí tajné vysílačky. Do hájovny docházely spojky, přinášely vzkazy i dárky ukrývaným. Jednou ze spojek byl i student Miroslav Řičař, syn železničáře Bohumila Řičaře z Plotišť n.L. Byl to skvělý a charakterní chlapec, nadšený vlastenec. V odboji pracoval od roku 1939.

Dne 23.února 1943 začalo gestapo zatýkat členy této skupiny. Ráno zatklo v Plotištích Mirkovu maminku. Mirek podal zprávu odbojářům na hradeckém nádraží a odpoledne odjel do Týniště nad Orlicí. Snad chtěl varovat Kašparovy, snad doufal, že se sejde s otcem, o jehož pobytu nevěděl. Gestapo však již odpoledne zatklo manžele Kašparovy i Václava Zemana a odvezlo je do Hradce Králové. Němci nařídili týnišťské četnické stanici střežit hájenku. Byli přesvědčeni, že tam někdo z odbojářů určitě přijde. Bohužel, počítali dobře. Za večerního šera k hájovně přišel od Týniště mladík. Snažil se vyvolat hajného Kašpara. Při tom poznal, že je hájovna obsazena a hlídána, že se dostal do nastražené pasti. Dal se na útěk, a když se na vyzvání nezastavil, třeskly výstřely. Mladíka našli asi 50 kroků od vchodu do hájenky mrtvého. U hlavy mu ležela odhozená pistole značky "Praga" ráže 6,35 mm. Tak zahynul ve věku 20 let bojovník proti fašismu Miroslav Řičař.

Hajný Václav Kašpar byl vězněn v Terezíně a 15.1.1945 byl v Brandenburgu popraven. Jeho manželka Růžena Kašparová zemřela na tuberkulózu plic 14.8.1943 v Osvětimi. Václav Zeman byl vězněn v koncentračním táboře Dora u Nordhausenu, kde byly vyráběny tajné německé zbraně. Tam jeho stopa mizí.

Celou tuto tragédii nám připomíná bronzová deska na stěně hájenky a pomníček u zahradního plotu. Po celý rok jsou zde položeny kytičky jako vděčná vzpomínka na ty stetčné lidi i nadšeného chlapce, kteří zaplatili životem za naše lepší příští. Toto místo nám důrazně připomíná : "Nezapomínejte!".

 

[Týnišťský zpravodaj 2/2003, str.20, Za použití sborníčku Josefa Brandejse "Oběti petrovické hájenky" zpracoval Josef Runkas]